Heeft u vragen? Bel me terug

Operatie succesvol

[D]

Actueel

15-09-2014

Wijzigingen in de WW

Bent u werkloos met een Werkloosheidsuitkering (WW)? De WW verandert op een aantal punten:

 

Passende arbeid

Nu mag u in het 1e half jaar van uw werkloosheid zoeken naar werk op uw eigen opleidings- en werkniveau. Daarna wordt ook werk op een lager opleidingsniveau als passend aangemerkt. Na 1 jaar is alle arbeid passend. Straks wordt na een half jaar alle arbeid passend. Het 1e half jaar mag u nog steeds zoeken naar werk op uw eigen opleidings- en werkniveau.

 

WW-uitkering en werken

Gaat u (deels) werken, dan wordt het aantal uren dat u werkt in mindering gebracht op uw WW-uitkering. Voor de uren dat u nog werkloos bent, hebt u recht op uw WW-uitkering. Gaat u werken voor een loon dat lager is dan de hoogte van de WW-uitkering? Dan ontvangt u een lager totaalinkomen. Dit systeem van urenverrekening wordt vervangen door een systeem van inkomensverrekening. Bij inkomensverrekening wordt een deel van de (extra) inkomsten in mindering gebracht op uw WW-uitkering. Het andere deel wordt niet in mindering gebracht.

 

Duur WW-uitkering

De maximale duur van de WW-uitkering wordt korter. Een WW-uitkering duurt nu maximaal 38 maanden. Straks is dit maximaal 24 maanden. Als werkgever kunt u in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) met uw werknemers afspraken vastleggen over aanvullingen op de WW.

 

Arbeidsverleden

U ontvangt nu voor elk jaar arbeidsverleden 1 maand WW. Straks geldt dit alleen voor de 1e 10 jaar. Daarna ontvangt u voor elk jaar arbeidsverleden een halve maand WW.

 

De wijzigingen zijn onderdeel van de Wet werk en zekerheid. De wijzigingen 'Passende arbeid' en 'WW-uitkering en werken' gaan in per 1 juli 2015. De wijzigingen 'Duur WW-uitkering' en 'Arbeidsverleden' gaan in per 1 januari 2016. De duur van de WW wordt vanaf 2016 tot en met 2019 stap voor stap korter.

 

Voor meer informatie neem contact op met Emuraal Advies +31 10 213 45 01 of stuur een e-mail naar info@emuraal.nl

x