Heeft u vragen? Bel me terug

Operatie succesvol

[D]

Actueel

07-09-2014

G-rekeningenstelsel wordt vervangen door depotstelsel

Het huidige g-rekeningensysteem wordt vervangen door een systeem van rechtstreekse stortingen (depotstelsel). Uw depot is straks beschikbaar via de Depotservice op de website van de Belastingdienst.

 

Het deel loon- en omzetbelasting (plus sociale verzekeringspremies) van de factuur die de onderaannemer of uitlener naar de aannemer of inlener stuurt, kan op het depot ten name van de onderaannemer of uitlener worden gestort. De onderaannemer of uitlener kan het tegoed van zijn depot daarna gebruiken voor betalingen van loonheffing, omzetbelasting en sociale verzekeringpremies of doorboeken naar het depot van een ander. Over het saldo op het depot wordt een rente vergoed aan de depotbegunstigde. De depotbegunstigde en de Belastingdienst kunnen online communiceren binnen een persoonlijk domein van de betrokken depotbegunstigde op het beveiligde gedeelte van Belastingdienst.nl. Wanneer deze wijziging ingaat, is nog niet bekend.

 

Voor meer informatie neem contact op met Emuraal Advies +31 10 213 45 01 of stuur een e-mail naar info@emuraal.nl

x