Heeft u vragen? Bel me terug

Operatie succesvol

[D]

Actueel

06-09-2014

Productschappen en bedrijfschappen verdwijnen

Productschappen en bedrijfschappen worden opgeheven. U hoeft de verplichte bijdrage niet meer te betalen. De medebewindstaken en publieke taken op het gebied van plant- en diergezondheid, voedselveiligheid en gezondheid en dierenwelzijn worden ondergebracht bij het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De niet-publieke taken, zoals voorlichting, promotie en belangenbehartiging worden niet overgenomen door de centrale overheid. U kunt de niet-publieke zaken voor eigen rekening uitvoeren. Bijvoorbeeld in een brancheorganisatie.

 

De Wet opheffing bedrijfslichamen gaat naar verwachting in per 1 januari 2015. Vanaf 1 januari 2014 neemt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het ministerie van Economische Zaken al medebewindstaken over en worden de activiteiten van de schappen grotendeels stilgelegd of overgedragen. Hiermee verdwijnt de heffing die u moest betalen aan een product- of bedrijfschap. De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur(AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

 

Voor meer informatie neem contact op met Emuraal Advies +31 10 213 45 01 of stuur een e-mail naar info@emuraal.nl

x