Heeft u vragen? Bel me terug

Operatie succesvol

[D]

Actueel

13-09-2014

Nieuwe regels ontslag

De ontslagprocedure verandert. U volgt de procedure bij UWV, u gaat naar de kantonrechter of u laat het ontslag toetsen door een sectorcommissie. Welke procedure u volgt, hangt af van de reden van het ontslag.

Als uw werknemer schriftelijk instemt met het ontslag, hoeft u geen van deze procedures te volgen. Uw werknemer krijgt hierbij 2 weken bedenktijd. In die tijd kan uw werknemer advies vragen en zijn instemming herroepen.

 

Voor bedrijfseconomisch ontslag en ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid volgt u de procedure bij UWV. Als UWV niet akkoord gaat, mag u uw werknemer niet ontslaan. U kunt dan de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst vragen. Gaat UWV wel akkoord? Dan kunt uw werknemer ontslaan. Uw werknemer kan de kantonrechter vragen om herstel van de arbeidsovereenkomst.

 

Is de arbeidsverhouding met uw werknemer verstoord? Dan vraagt u de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. U gaat ook naar de kantonrechter als uw werknemer bijvoorbeeld niet goed functioneert.

 

Wilt u een werknemer die AOW ontvangt ontslaan? En is de arbeidsovereenkomst aangegaan voor het bereiken van de aow leeftijd. Dan heeft u hiervoor geen toestemming nodig van UWV of de kantonrechter.

 

Sectorcommissie

Het wordt mogelijk het ontslag te laten toetsen door een sectorcommissie. Deze mogelijkheid moet in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao)worden vastgelegd. De wijziging is onderdeel van de Wet werk en zekerheid en gaat in per 1 juli 2015.

 

Voor meer informatie neem contact op met Emuraal Advies +31 10 213 45 01 of stuur een e-mail naar info@emuraal.nl

x