Heeft u vragen? Bel me terug

Operatie succesvol

[D]

Actueel

11-09-2014

Wetswijzigingen personeel; wet werk en zekerheid

Door het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid wijzigt het arbeidsrecht op een aantal punten:

 

Proeftijd

In tijdelijke contracten van maximaal 6 maanden mag u geen proeftijd opnemen. Dat geldt ook voor een aansluitend contract.

 

Concurrentiebeding

In tijdelijke contracten mag u alleen bij bijzondere omstandigheden een concurrentiebeding opnemen. U moet in het contract motiveren welke 'zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen' een concurrentiebeding vereisen.

 

Aanzegtermijn

Heeft uw medewerker een contract voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer dat automatisch eindigt? Dan moet u uiterlijk 1 maand voor het einde van het contract schriftelijk aan uw werknemer laten weten of u het contract wel of niet verlengt.

 

Minderjarigen

Hebt u medewerkers in dienst onder de 18 jaar? En werken zij maximaal 12 uur? Dan gelden de ketenbepaling en de transitievergoeding niet. Ook niet als u uw medewerkers ontslaat als ze inmiddels 18 jaar zijn.

 

De wijziging is onderdeel van de Wet werk en zekerheid en gaat in per 1 januari 2015. De nieuwe regels gelden dan alleen voor arbeidscontracten die op of na 1 januari 2015 zijn afgesloten. De wijziging van de ketenbepaling gaat in per 1 juli 2015.

 

Voor meer informatie neem contact op met Emuraal Advies +31 10 213 45 01 of stuur een e-mail naar info@emuraal.nl

x