Heeft u vragen? Bel me terug

Operatie succesvol

[D]

Disclaimer

Deze website is een uitgave van Emuraal Advies bv. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. Emuraal Advies bv. kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten.


De informatie op deze site is bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie te verstrekken. De informatie is niet bedoeld als advies. Voor advies raden wij u aan contact op te nemen met één van onze adviseurs.
Emuraal Advies bv behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Emuraal Advies bv.
Wanneer Emuraal Advies bv links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Emuraal Advies bv worden aanbevolen. Emuraal Advies bv aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Emuraal Advies B.V. niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.


Emuraal Advies bv behoudt zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Emuraal Advies bv en/of de met haar verbonden vennootschappen en ondernemingen. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van Emuraal Advies bv geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.

x